Web Content Display Web Content Display

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:

czy w pasku adresowym przeglądarki znajduje się adres

  1. https://moj.rbrokers.pl czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki (nie dotyczy Firefox). Świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem,
  2. czy po kliknięciu na kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla Raiffeisen Bank Polska S.A. i jest on ważny. Sprawdź warunki poprawności certyfikatu Banku. W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i zgłoś problem do Centrum Telefonicznego (numery telefonów znajdują się na dole strony).

 

Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z systemu bankowości internetowej:

  • Unikaj korzystania z nieznanych komputerów;

  • Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera;

  • Pamiętaj o instalacji rekomendowanych przez dostawców aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa dla systemu operacyjnego oraz innego oprogramowania, zwłaszcza przeglądarki internetowej;

  • Wpisuj ręcznie adres https://moj.rbrokers.pl do paska adresowego przeglądarki;

  • Nie lekceważ komunikatów systemów zabezpieczających komputer o zaistniałych zagrożeniach.

 

Więcej informacji o bezpieczeństwie znajdziesz w Poradniku Bezpieczeństwa R-Online.